صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از شنبه تا چهار شنبه از ساعت 21:40 به مدت 10 دقیقه

واژه هایی که امروزه از رسانه های بیگانه منتشر می شود بیش از پیش بوی خشونت و بی اعتمادی می دهد

مخاطبان داخلی بیشتر به دنبال حقیقت هستند تا خشونت و بی اعتمادی
کارشناس برنامه سید محمد باقر برقعه ای تحلیلگر گفتمان

مرتبط با این