درست مثل حقیقت هر روز از شنبه تا چهار شنبه از ساعت 21:40 به مدت 10 دقیقه

رادیو جوان

درست مثل حقیقت

درست مثل حقیقت

چرا bbcفقط دنبال یک نقطه سیاه می گردد تا آن را هرچه بیشتر بزرگ کند

آیا نتیجه انتخابات در این مرحله ؟ از سال 57 به بعد به یک خودآگاهی جمعی در ایران رسیده ایم این ها پیام هایی است که این روز ها بیشتر از رسانه های بیگانه به چشم می خورد

1396/01/29
|
13:45
دسترسی سریع
درست مثل حقیقت