صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

درست مثل حقیقت

هر روز از شنبه تا چهار شنبه از ساعت 21:40 به مدت 10 دقيقه

چرا bbcفقط دنبال یک نقطه سیاه می گردد تا آن را هرچه بیشتر بزرگ کند

آیا نتیجه انتخابات در این مرحله ؟ از سال 57 به بعد به یک خودآگاهی جمعی در ایران رسیده ایم این ها پیام هایی است که این روز ها بیشتر از رسانه های بیگانه به چشم می خورد

مرتبط با این