درست مثل حقیقت هر روز از شنبه تا چهار شنبه از ساعت 21:40 به مدت 10 دقیقه

رادیو جوان

درست مثل حقیقت

درست مثل حقیقت

گرایش مردم نیز همچون حاکمیت به سمت اعتدال است.

.. سیاه سفید خاکستری رنگ هایی که برای خود حرفی برای گفتن دارندگاه در تبلیغات سیاسی به گونه ای دیگر تعبیر می شود

1395/12/16
|
10:03
دسترسی سریع
درست مثل حقیقت