درست مثل حقیقت هر روز از شنبه تا چهار شنبه از ساعت 21:40 به مدت 10 دقیقه

رادیو جوان

درست مثل حقیقت

درست مثل حقیقت

شکل گرفتن آژانس های تبلیغی در قرن 19 ... مبحث عملیات روانی در حوزه تبلیغات

اساس استراتژی در حوزه تبلیغات در 2 بخش است 1- مدیریت حب و بغض ها 2- مدیریت شک و یقین این دو مورد را در انسان ها به وجود می آورد

1395/12/17
|
09:22
دسترسی سریع
درست مثل حقیقت