درست مثل حقیقت هر روز از شنبه تا چهار شنبه از ساعت 21:40 به مدت 10 دقیقه

رادیو جوان

درست مثل حقیقت

درست مثل حقیقت

تبلیغات ..... فروشنده ها ادعاهای زیادی به کار خود داشتند آنها می توانستند باورها را تغییر دهند .. رد پای تبلیغات در دنیای اقتصاد و اجتماعات انسانی بسیار زیاد است

1652 کاغذ بزرگی در یکی از خیابان های شهر نصب شد . مردم به زور مطالب روی کاغذ را می خواندند آن اگهی قهوه بود و در سال 1658 آگهی چای در روزنامه ها چاپ شد ....

1395/12/17
|
09:21
دسترسی سریع
درست مثل حقیقت