درست مثل حقیقت هر روز از شنبه تا چهار شنبه از ساعت 21:40 به مدت 10 دقیقه

رادیو جوان

درست مثل حقیقت

درست مثل حقیقت

گاهی واقعیت در پس چشم ها دیده می شود درست مثل حقیقت ....
چرا BBC دنبال این است که یک نقطه سیاه پیدا کند و به هوچی گری ژورنالیستی بپردازد.

جارچی چگونه شغلی بود و از کی پدید آمد .... جارچی ها با تشکیل اتحادیه ای در طی قرون وسطی به کار خود ادامه دادند اخباری که برای شهر ها سرنوشت ساز بود

1395/12/17
|
09:20
دسترسی سریع
درست مثل حقیقت