صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت 13:55 و 18:50 به مدت 5 الی 10 دقیقه

در ایران تاکنون بیش از هفده هزار شهید ترور وجود دارد

شهید عبدالرسول جمشیدی که به دست منافقین به شهادت رسید.

مرتبط با این