پی نوشت شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:00 به مدت 40 دقیقه

بین خطوط بودن در پی نوشت

خط ها معمولا مرز بین دو محل هستند و خط هایی كه در خیابان است مرز بین رانندگی ها را نشان می دهد ... كشیدن خط زرد و قرمز در مترو هم نشانه های خود را دارد

1396/11/11
|
12:17
دسترسی سریع
پی نوشت