پی نوشت شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:00 به مدت 40 دقیقه

امداد رسانی در چند ساعت معقول است

انتظارات از مسئولین باید معقول باشد اكنون كه 18 استان در گیر برف شده اند نمی شود انتظار داشت در لحظه به همه استان ها و راه ها رسیدگی شود

1396/11/09
|
10:05
دسترسی سریع
پی نوشت