پی نوشت شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:00 به مدت 40 دقیقه

کسب های وابسته به اینترنت

مختل شدن کسب کارهایی که در این روزها دچار اختلال شده است گفتگو با دکتر رضا پدیدار عضو اتاق بازرگانی ایران

1396/10/13
|
08:46
دسترسی سریع
پی نوشت