صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:00 به مدت 40 دقیقه

""پی نوشت"" رادیوجوان درباره مسائل شما صحبت می کند و از مسئولین پاسخ می خواهد.

برای شنیدن قسمت های مختلف برنامه به بخش آرشیو مراجعه کنید!

مرتبط با این