پرواز پروانه ها جمعه ها از ساعت 23:00 به مدت 30 دقیقه

پرواز پروانه ها

شهید سرگرد علی نظری

در برنامه این هفته پرواز پروانه ها گفتگویی داشتیم با خانواده شهید سرگرد علی نظری كه با هم بخشی ازاین برنامه را میشنویم

1398/06/09
|
12:48
دسترسی سریع
پرواز پروانه ها