پرواز پروانه ها جمعه ها از ساعت 23:00 به مدت 30 دقیقه

پرواز پروانه ها

بررسی زندگی شهید مسلم نصر

در برنامه این هفته پرواز پروانه ها مورخ یكم شهریور ماه گفتگویی داشتیم با خانواده شهید مسلم نصركه با هم بخشی ازاین برنامه رامیشنویم

1398/06/05
|
09:17
دسترسی سریع
پرواز پروانه ها