پرواز پروانه ها جمعه ها از ساعت 23:00 به مدت 30 دقیقه

پرواز پروانه ها

بررسی زندگی شهید سید محمد حسین زاده

در برنامه این هفته پرواز پروانه ها به بررسی زندگی شهید سید محمد حسین زاده پرداختیم كه با هم بخشی از این برنامه را میشنویم

1398/05/20
|
16:35
دسترسی سریع
پرواز پروانه ها