صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه و جمعه از ساعت 6:40 به مدت 75 دقیقه

پرویزخان راهی دالاهو می شود تا به دنبال خانجون به قلعه مریم برود قلعه ای که خسروپرویز برای شکر بانو همسر خود ساخت این قلعه که نزدیکی پل زهاب است جز هشتمین شهر تاریخی جهان می باشد

مرتبط با این