صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه و جمعه از ساعت 6:40 به مدت 75 دقیقه

مردم این منطقه با لباس های محلی در شهر تردد می کنند و صنایع دستی اینجا بیشتر قالی است . اینجا روستای سرخه ایزه است درختان بلوط و ارجن و درختان زالزالک در اینجا بسیاراست

مرتبط با این