صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه و جمعه از ساعت 6:40 به مدت 75 دقیقه

زندگی روستایی همیشه با آرامش بیشتری همراه است و یکی از مهمترین ویژگی‌ها و برتری های زندگی روستایی نسبت به زندگی شهری همین آرامش است که تنها در روستاها میتوان به آن رسید.زندگی در روستا آدمی را از هر جنجال و قیل و قال و دود و دم رهایی میبخشد.

مرتبط با این