صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه و جمعه از ساعت 6:40 به مدت 75 دقیقه

باغ گلشن به وسیله میر حسن خان از خان هایی که به وسیله نادر شاه منصوب شده بود ساخته شده است ...

این باغ در میان دو نمک زار ایران یعنی دشت لوت و کویر بنا شده است ولی کیفیت آب این منطقه باعث خلق آبشار ها و استخر های طبیعی جذابی شده است ...

مرتبط با این