صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه و جمعه از ساعت 6:40 به مدت 75 دقیقه

بنای تاریخی زباط جام که در نزدیکی تربت جام واقع شده است دارای 4 ایوان اصلی است با چشم طاق های زیبا و فضای ورودی هشتی نمای بیرونی رباط دارای 3 برج است

مرتبط با این