صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه و جمعه از ساعت 6:40 به مدت 75 دقیقه

یکی از موسیقی های مشهور این منطقه و از مشهور ترین مقام های موسیقی این منطقه نوایی است که بین مردم بسیار طرفدار دارد

مرتبط با این