صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه و جمعه از ساعت 6:40 به مدت 75 دقیقه

شهر فردوس در استان خراسان جنوبی با پیش شماره ٠٥١ در فاصله ١٢ساعتی از تهران واقع شده است و گویش مردمان این شهر فارسی اصیل و قدیمی میباشد ...

از مناطق دیدنی این شهر امام زاده سلطان محمد و آب گرم معدنی و بناهای تاریخی این شهر میباشد و از لحاظ اقلیمی جزو مناطق خشک و بیابانی هست ...

مرتبط با این