صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه و جمعه از ساعت 6:40 به مدت 75 دقیقه

حمام آق نقی دارای سقف رنگی و رواق هشتی و نور گیری وسیع است که در میدان عالی قاپو اردبیل بنا شده است ...

در داخل این حمام مجسمه های مومی را میبینید که هر کدام مشغول به کاری میباشند مثل مجسمه هایی که مشغول قالی بافی یا منتظر چای هستند و یا مجسمه خزینه دار که بسیار زیبا ساخته شده اند ...

مرتبط با این