صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه و جمعه از ساعت 6:40 به مدت 75 دقیقه

از هنر های اصیل و قدمت دار شهر مشکین شهرنقش و نگار های قالی و گلیم و جاجیم میباشد ...

از قوس و پیچ و تاب صنایع سفالی این شهر میتوان به مهربانی و لطافت مردمان این شهر پی برد ...

مرتبط با این