صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه و جمعه از ساعت 6:40 به مدت 75 دقیقه

از سوغاتی این شهر صنایع دستی مثل جاجیم گلیم و فرش هایی با گل های مختلف مثل گل فرنگ یا شاه عباسی میباشد ...

از مناظر زیبای این شهر دریاچه قو بی میباشد که یکی از دو تالاب بین المللی مهاباد است و ثبت جهانی نیز شده است ...

مرتبط با این