صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه و جمعه از ساعت 6:40 به مدت 75 دقیقه

عمارت کلاه فرنگی در شهر ماکو بنا شده است اثری بسیار زیبا و دیدنی از آثار دوره قاجار که متعلق به علی قلی خان بیات میباشد ...

این عمارت در کنار بناهای قدیمی دیگر مثل عمارت شهربانی و محل شورای داوری سابق و چند بنای دیگر در خیابان امام بنا شده اند ...

مرتبط با این