صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه و جمعه از ساعت 6:40 به مدت 75 دقیقه

حوض خانه رستم بیک از بناهای مهاباد و از شهر های اذربایجان غربی میباشد این بنا از آجر ساخته شده است و گنبد آن نیز آجری ست ...

بانی این حوض خانه رستم بیک از نوادگان شیخ حیدر پدر بزرگ مشهور میباشد و سبک معماری آن نیز مربوط به دوره قاجاریه است البته این حوض خانه در داخل مسجد رستم بیک بنا شده و برای گرفتن وضو از آن استفاده میشده است ...

مرتبط با این