صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت ویژه اذان ظهر به مدت 45 دقیقه

آیا پولی که در بانک است و سود به آن تعلق می گیرد آن پول مشکل شرعی ندارد

اگر قرار داد شرعی باشد اشکالی ندارد اما اگر ....

مرتبط با این