صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت ویژه اذان ظهر به مدت 45 دقیقه

سوال شنونده برنامه : اگر مهر شکسته باشد می شود به ان سجده کرد

اندازه مهر باید به اندازه یک بند انگشت باشد و آقای فلاح زاده در مورد اثر نماز صحبت می کند

مرتبط با این