صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت ویژه اذان ظهر به مدت 45 دقیقه

ترتیب موالات از واجبات نماز است نماز به همان گونه که در احکام آمده باید خوانده شود

در ادامه بحث احکام نماز در برنامه قرار با کارشناس برنامه همراه هستیم آقای فلاح زاده

مرتبط با این