قرار هر روز از ساعت ویژه اذان ظهر به مدت 30 دقیقه

هر روز با قرآن

روزانه چقدر زمان برای خواندن قران قرار می دهید . گزارش های مردمی در مورد انس با قرآن ... قرآن کتاب نور کتاب معرفت و کتاب نجات است

1397/05/06
|
12:59
دسترسی سریع
قرار