صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت ویژه اذان ظهر به مدت 45 دقیقه

خدا کمک کند به تمام قرار های زندگیمان قرار بین خود و خدای خود در وقت اذان .... در برنامه قرار به موضوع خرافات و راه های نفوز شیطان به زندگی می پردازیم

مرتبط با این