قرار هر روز از ساعت ویژه اذان ظهر به مدت 30 دقیقه

قرار با دوست همیشگی

خداوند وعده راستین خودرا تحقق خواهد بخشید که زمین از آن اوست . گذر ایام قانون الهی را قطعیت خواهد بخشید که در پس کوه سختی خورشید آسایش و آرامش طلوع خواهد کرد

1397/03/19
|
09:25
دسترسی سریع
قرار