صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت ویژه اذان ظهر به مدت 45 دقیقه

خانه هایی در بهشت است که ظاهر و باطن آن پیداست و برای کسانی است که 4 صفت داشته باشن اولین صفت آن اول سلام کردن است

مرتبط با این