صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت ویژه اذان ظهر به مدت 45 دقیقه

شهید صیاد شیرازی از روزی که برای جلسه مهمی پیش حضرت امام رفته بودند تعریف می کند و نماز اول وقت که امام بسیار بر آن تاکید داشتند

مرتبط با این