صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت ویژه اذان ظهر به مدت 45 دقیقه

خدایا ببخش نه برای من برای اینکه تو تنها شایسته بخشیدن هستی ... خدایا آیا من رفیق خوبی هستم ...

مرتبط با این