صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت ویژه اذان ظهر به مدت 45 دقیقه

نزدیک ترین آدم به رسول خدا کسی است که اول سلام می کند ... تنها معجزه دیدنی و تماشایی در تاریخ قرآن معجزه ای ست از جنس کلام

مرتبط با این