روایت اول شخص یكشنبه ها از ساعت 21:00 به مدت 40 دقیقه

رادیو جوان

روایت اول شخص

روز شمار انتخابات

32 روز مانده به انتخابات 96 - انتخابات فقط یک پدیده سیاسی نیست ...

انتهابات مظهر حضور مردم است مظهر توانایی و اقتدار ملی برای یک کشور است

1396/01/29
|
13:20
دسترسی سریع
روایت اول شخص