روایت اول شخص یكشنبه ها از ساعت 21:00 به مدت 40 دقیقه

رادیو جوان

روایت اول شخص

روایت اول شخص

تمدن اسلامی هم امکان دارد آسیب ببیند

دکتر سید ابوالحسن موسوی :اگر ایرانی ها خودشان را باور نداشته باشند و مدام بگویند ما نمی توانیم دیگر از نبوغ و علم اسلامی چیزی نمی ماند

1395/12/10
|
10:22
دسترسی سریع
روایت اول شخص