گل یا پوچ پنج شنبه ها از ساعت 14:30 به مدت 30 دقیقه

بوستان سعدی سومین كتاب در لیست گاردین

برنامك محسن رسولی

این برنامك پوچه.
در واقع بوستان سعدی در لیست 50 كتاب گاردین قرار دارد اما سومین كتاب نیست.

1396/04/31
|
08:38
دسترسی سریع
گل یا پوچ