اینجا شب نیست ( بامداد جمعه) بامداد جمعه از ساعت 24:00 به مدت 90 دقیقه

رادیو جوان

اینجا شب نیست (بامداد جمعه)

اینجا شب نیست

نکاتی درباره نجوم

در برنامه اینهفته اینجا شب نیست درباره علم نجوم صحبت هایی داشتیم که با هم بخشی از این برنامه را میشنویم

1398/04/15
|
12:10
دسترسی سریع
اینجا شب نیست (بامداد جمعه)