اینجا شب نیست (بامداد پنج شنبه) بامداد پنج شنبه از ساعت 24:00 به مدت 90 دقیقه

رادیو جوان

اینجا شب نیست (بامداد پنج شنبه)

اینجا شب نیست

شهرت در زندگی

در برنامه این هفته اینجا شب نیست درباره موضوع شهرت گفتگویی داشتیم باآقای داوود صیقلی مدیرگروه ارتباطات جهاددانشگاهی کشور که با هم بخشی از این برنامه رامیشنویم

1398/06/02
|
11:53
دسترسی سریع
اینجا شب نیست (بامداد پنج شنبه)