اینجا شب نیست (بامداد پنج شنبه) بامداد پنج شنبه از ساعت 24:00 به مدت 90 دقیقه

رادیو جوان

اینجا شب نیست (بامداد پنج شنبه)

یک پرونده یک روایت

ماجرای یک سرقت و یک قتل

در برنامه این هفته یک پرونده یک روایت درباره پرونده سرقت صحبت شد که با هم بخشی از این برنامه را میشنویم.


برای شنیدن این برنامه به قسمت آرشیو در صفحه «یک پرونده یک روایت» مراجعه کنید.

1398/05/05
|
09:58
دسترسی سریع
اینجا شب نیست (بامداد پنج شنبه)