صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

بامداد پنج شنبه از ساعت 24:00 به مدت 90 دقیقه

زندگی نابینایان از زبان خودشان

در برنامه اینجا شب نیست بامداد پنجشنبه مصاجبه ای با چند نابینای موفق داشتیم که با هم بخشی از این برنامه را میشنویم

مرتبط با این