اینجا شب نیست (بامداد سه شنبه) بامداد سه شنبه از ساعت 24:00 به مدت 90 دقیقه

رادیو جوان

اینجا شب نیست (بامداد سه شنبه)

اینجا شب نیست

گفتگو با سرهنگ شریفی

بامداد سه شنبه در برنامه اینجا شب نیست گفتگویی با سرهنگ شریفی از اداره راهنمایی و رانندگی در جهت فرهنگ رانددگی داشتیبم که با هم بخشی از این برنامه را میشنویم

1397/05/30
|
14:45
دسترسی سریع
اینجا شب نیست (بامداد سه شنبه)