صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

بامداد سه شنبه از ساعت 24:00 به مدت 90 دقیقه

آموزش خود اشتغالی

در برنامه بامداد سه شنبه اینجا شب نیست همراه با شما پیرامون موضوع آموزش خود اشتغالی صحبت هایی انجام دادیم که با هم بخشی از این برنامه را میشنویم

مرتبط با این