صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

بامداد سه شنبه از ساعت 24:00 به مدت 90 دقیقه

حفظ منابع آب و خاک

بامداد سه شنبه مورخ یادزهم اردیبهشت در برنامه اینجا شب نیست پیرامون نقش تبلیغات در فرهنگسازی در حفظ منابع آب و خاک صحبت هایی شد که با هم بخشی از این برنامه را میشنویم

مرتبط با این