صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

بامداد سه شنبه از ساعت 24:00 به مدت 90 دقیقه

شاهنامه خوانی

طبق روال هرهفته بامداد سه شنبه مورخ هجدهم مهرماه جناب دکتر اردشیر صالح پور بخشی از شاهنامه را باز خوانی کرد که
با هم بخشی از این برنامه را میشنویم

مرتبط با این