صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

بامداد سه شنبه از ساعت 24:00 به مدت 90 دقیقه

شاهنامه خوانی

دربیرنامه اینجا شب نیست بامداد سه شنبه چهارم مهرماه همراه با جناب آقای صالح پور بخشی از شاهنامه فردوسی خوانده شد که با هم این بخش را میشنویم

مرتبط با این