صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

بامداد دوشنبه از ساعت 24:00 به مدت 90 دقیقه

الکساندر فلیمینگ

در برنامه اینجا شب نیست بامداد دوشنبه مورخ سوم دیماه در باره زندگی الکساندر فلیمینگ صحبت هایی داشتیم که با هم بخشی از این برنامه را میشنویم

مرتبط با این