صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

بامداد دوشنبه از ساعت 24:00 به مدت 90 دقیقه

بررسی شغل در سراسر ایران

بامداد دوشنبه مورخ بیست و یکم خرداد ماه در برنامه اینجا شب نیست درباره معضل بیکاری و وضعیت شغل در سراسر ایران صحبت هایی شد که با هم بخشی از این برنامه را میشنویم

مرتبط با این